Konkurs na najlepszy referat na MZBO 2022

Zgodnie z kilkuletnią tradycją konferencji MZBO, organizatorzy przewidują konkurs wystąpień na sesjach naukowych dla wszystkich uczestników.

 • Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego referatu nt. Metod i Zastosowań Badań Operacyjnych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami akademickimi.
 • Organizatorem konkursu jest Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie referaty prezentowane na sesjach naukowych. Organizatorzy przewidują dla laureatów konkursu będących uczestnikami konferencji jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.
 • W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny referatów oraz wyłonienia jego laureatów, Organizator powołał Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzi pięciu ekspertów.
 • Autorzy referatów, którzy zrezygnują z udziału w Konkursie proszeni są o poinformowanie o tym Organizatora przed rozpoczęciem obrad.
 • Każde wystąpienie biorące udział w Konkursie zostanie ocenione przez dwóch niezależnych ekspertów w zakresie poziomu merytorycznego, aktualności problematyki, innowacyjności problematyki oraz jakości prezentacji.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas zakończenia konferencji.

Wyniki konkursu

Decyzją Kapituły Konkursowej pod przewodnictwem Profesor Donaty Kopańskiej-Bródki, nagrodę główną w konkursie na najlepszą prezentację konferencyjną zdobyły:

 • Anna Łyczkowska-Hanćkowiak i Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz za referat pt. „Analiza portfela akcji branż związanych z handlem notowanych na GPW z wykorzystaniem zorientowanych liczb rozmytych”

Wyróżnienia w konkursie na najlepszą prezentację konferencyjną otrzymali:

 • Małgorzata Just i Krzysztof Echaust za referat pt. „Przenoszenie zmian cen na rynkach towarów rolnych podczas pandemii COVID-19 i wojny rosyjsko-ukraińskiej”
 • Michał Jakubczyk za referat pt. „Stan zdrowia gorszy od zgonu? Badanie wpływu sposobu sformułowania pytania”
 • Dorota Górecka za referat pt. „Realizacja polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce – analiza wielokryterialna”
 • Daniel Kaszyński i Bogumił Kamiński za referat pt. „Metody sprawiedliwej oceny zdolności kredytowej”

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu.

Przewiń na górę