Wyniki konkursu

Decyzją Kapituły Konkursowej pod przewodnictwem Profesor Donaty Kopańskiej-Bródki, nagrodę główną w konkursie na najlepszą prezentację konferencyjną zdobyły:

  • Anna Łyczkowska-Hanćkowiak i Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz za referat pt. „Analiza portfela akcji branż związanych z handlem notowanych na GPW z wykorzystaniem zorientowanych liczb rozmytych”

Wyróżnienia w konkursie na najlepszą prezentację konferencyjną otrzymali:

  • Małgorzata Just i Krzysztof Echaust za referat pt. „Przenoszenie zmian cen na rynkach towarów rolnych podczas pandemii COVID-19 i wojny rosyjsko-ukraińskiej”
  • Michał Jakubczyk za referat pt. „Stan zdrowia gorszy od zgonu? Badanie wpływu sposobu sformułowania pytania”
  • Dorota Górecka za referat pt. „Realizacja polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce – analiza wielokryterialna”
  • Daniel Kaszyński i Bogumił Kamiński za referat pt. „Metody sprawiedliwej oceny zdolności kredytowej”

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu.

Przewiń na górę